EDEN REFORESTATION PROJECTS

x Skingood Garden

Skingood Icon Plantree

BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Mamy świadomość, że poprzez nasz sklep internetowy przyczyniamy się do zwiększenia ilości odpadów opakowaniowych i emisji CO2 w transporcie. Dlatego zdecydowaliśmy się wziąć odpowiedzialność za nasze środowisko. Aby dać coś w zamian i udzielić pomocy tam, gdzie jest to potrzebne, nawiązaliśmy współpracę z organizacją pozarządową Eden Reforestation Projects. Ta organizacja non-profit jest zaangażowana w ponowne zalesianie lasów i tworzenie nowych miejsc pracy. Pierwszą wspólną zbiórkę funduszy dla Eden Reforestation Projects zorganizowaliśmy podczas Black Week 2020, którego nazwę zmieniliśmy na Green Week 2020 – za każde zamówienie złożone w tym okresie, w Mozambiku zostało posadzone drzewo. W tym listopadzie chcemy pójść o krok dalej i zasadzić jedno drzewo w Mozambiku za każde zamówienie złożone w ciągu całego miesiąca, tj. od 01.11. do 30.11. Naszym celem jest, aby każdego roku zbierać więcej funduszy we współpracy z Eden Reforestation Projects. Dzięki temu, razem z Twoją pomocą możemy coś zmienić i uczynić świat trochę lepszym!

Naszym celem jest zorganizowanie wielu innych imprez charytatywnych we współpracy z Eden Reforestation Projects. Razem możemy coś zmienić i sprawić, że świat stanie się lepszy!

Skingood Eden Project 01

EDEN REFORESTATION PROJECTS

Eden Reforestation Projects to globalna, doświadczona organizacja pozarządowa, która koncentruje się na ponownym zalesianiu zniszczonych lub wylesionych krajobrazów i tworzeniu nowych miejsc pracy. Poprzez zalesianie, organizacja zapewnia zagrożonym gatunkom zwierząt siedlisko, oczyszcza źródła wody, zapobiega powodziom i erozji oraz poprawia zawartość składników odżywczych w glebie, co jest niezbędne dla rolnictwa. Organizacja wnosi wielki wkład nie tylko w przyrodę, ale także pomaga ludziom. Miejscowi mieszkańcy są szkoleni i zatrudniani do sadzenia drzew, zmniejszania skrajnego ubóstwa i tworzenia nowych miejsc pracy. W związku z tym ponowne zalesienie terenów niesie ze sobą zarówno korzyści ekologiczne, jak i społeczno-gospodarcze.

Od momentu powstania w 2004 roku, Eden Projects posadzili ponad 400 milionów drzew na całym świecie: w Etiopii, Madagaskarze, Nepalu, Haiti, Indonezji i Mozambiku. Celem organizacji jest posadzenie co najmniej 500 milionów drzew rocznie do 2025 roku, co umożliwi dziesiątkom tysięcy ludzi w krajach, w których panuje skrajne ubóstwo, pracę i lepsze warunki życia.

Skingood Illustra Basil Right L1
Skingood Illustra Basil Left L
Skingood Illustra Basil Right L1
Skingood Illustra Basil Left L1
Skingood Illustra Basil Top L
Skingood Illustra Basil Right S

DRZEWA NA MOZAMBIK

Skingood Eden Project 02

W ramach naszych kampanii zdecydowaliśmy się regularnie przekazywać drzewa dla Mozambiku. Mozambik znajduje się na wschodnim wybrzeżu Afryki i jest domem dla 20 zagrożonych gatunków ptaków i ponad 200 endemicznych gatunków ssaków na całym świecie. 68% ludności mieszka na obszarach wiejskich, 45% poniżej granicy ubóstwa. Aby przetrwać, ludność jest przede wszystkim zależna od swoich zasobów naturalnych i lasów.

Eden Reforestation Projects współpracuje z lokalnymi mieszkańcami w celu ponownego zalesienia ziemi, której ujścia namorzynowe i lasy zostały kiedyś zniszczone. Celem jest przywrócenie cennych systemów leśnych, ich przesadzenie i ochrona oraz umożliwienie ludziom stałego dochodu i pracy. Od rozpoczęcia projektu w 2018 roku posadzono ponad 17 milionów drzew. Cieszymy się, że możemy być częścią tego projektu.

W ramach naszych kampanii zdecydowaliśmy się regularnie przekazywać drzewa dla Mozambiku. Mozambik znajduje się na wschodnim wybrzeżu Afryki i jest domem dla 20 zagrożonych gatunków ptaków i ponad 200 endemicznych gatunków ssaków na całym świecie. 68% ludności mieszka na obszarach wiejskich, 45% poniżej granicy ubóstwa. Aby przetrwać, ludność jest przede wszystkim zależna od swoich zasobów naturalnych i lasów.

Eden Reforestation Projects współpracuje z lokalnymi mieszkańcami w celu ponownego zalesienia ziemi, której ujścia namorzynowe i lasy zostały kiedyś zniszczone. Celem jest przywrócenie cennych systemów leśnych, ich przesadzenie i ochrona oraz umożliwienie ludziom stałego dochodu i pracy. Od rozpoczęcia projektu w 2018 roku posadzono ponad 17 milionów drzew. Cieszymy się, że możemy być częścią tego projektu.

Razem możemy uczynić świat lepszym miejscem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Eden Reforestation Projects?
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o ich projektach, celach i sukcesach.

Eden Logo 1order (1)

Twoje Skingoodies

PROGRAM 6-MIESIĘCZNY
BESTSELLER
Od: 419,97 329,99